IS VERZOENING VOOR EEN KOPPEL IN SCHEIDING MOGELIJK?Wist jij dat veel mensen die een scheiding in gang hebben gezet twijfelen over hun besluit? Wist je dat zelfs 30% van deze koppels is geïnteresseerd in een verzoening? En wist je dan ook dat 47% van de koppels die hulp zoekt bij de verzoening ervoor kiest om niet uit elkaar te gaan en te vechten voor een goede en hernieuwde relatie?

Er werd altijd gedacht dat wanneer een koppel op het punt van scheiden stond, een verzoening onmogelijk was. En alle energie zou moeten worden gezet op de constructieve scheiding. Toch vertellen onderzoeken een heel ander verhaal. Koppels die een scheiding overwegen, kiezen namelijk graag voor het herstel van hun relatie, wanneer ze passende hulp – let op, geen therapie – kunnen krijgen.

Pas sinds een aantal jaar is er meer bekend over de mogelijkheid en wil tot verzoening bij koppels die een scheiding overwegen of een scheidingsprocedure zelfs al gestart zijn. Dankzij recente onderzoeken weten we nu dat koppels open staan voor hulp, mits het de juiste hulp is, wanneer het woord ‘scheiding’ al gevallen is.

Ongeveer 30% van de koppels die een scheidingsprocedure gestart is, twijfelt over het besluit om uit elkaar gaan. Verzoening en herstel van de relatie zien zij vaak wel zitten. Ze hebben alleen geen zin in therapie en weten geen andere uitweg meer. 25% van de koppels in scheiding geeft aan te denken dat hun relatie hersteld kan worden, wanneer beide partners hier hard genoeg voor vechten.

Belangrijk hierin is dat de hulp die deze koppels nodig hebben specifiek moet zijn. Zij zijn niet op zoek naar traditionele relatietherapie. Waarom zij geen behoefte aan relatietherapie hebben? Simpel. Koppels die op het punt staan om te scheiden, zijn vaak nog niet klaar voor een verzoening – zo zien zij relatietherapie namelijk. In deze ‘opgegeven’ relatie streeft namelijk ieder persoon zijn of haar eigen doelen na. Van samen is (tijdelijk) geen sprake.

Dat betekent dus ook dat het vaak voorkomt dat één van de twee mensen in een relatie sterk overweegt om uit elkaar te gaan. Het kan zelfs zijn dat één van de twee de scheidingsprocedure al is gestart. Terwijl de ander nog veel geloof in de relatie heeft en niet kan wachten om te beginnen met strategieën en interventies om een scheiding te voorkomen.

Deze echtgenoten hebben dus tegenstrijdige doelen en zijn in principe met elkaar aan het concurreren. Ze hebben verschillen motieven en handelen hiernaar. Dus een van de twee personen richt zich op het herstel van de relatie en de ander besluit juist het tegenovergestelde, hij of zij wil de relatie beëindigen. Zoals gezegd: partners die zich in twee verschillende emotionele werelden bevinden, bewegen zich vanzelfsprekend in tegenovergestelde richtingen.

Dat is niet het enige waar dit soort koppels tegenaan loopt: iedere echtgenoot heeft namelijk zijn of haar eigen behoeften. De persoon die de scheiding overweegt staat vaak onder druk van buitenaf. Maar niet alleen druk van buitenaf speelt hier een rol, ook de interne druk om een besluit te nemen, kan veel stress opleveren. Vaak denken zij: welke keuze ik ook maak, de situatie zal toch niet verbeteren. Daarom lijkt uit elkaar gaan de beste optie te zijn.

Maar de andere persoon in de relatie heeft natuurlijk ook zijn of haar uitdagingen. Er wordt een besluit genomen, waar hij of zij niets tegen in te brengen heeft. De partner voelt zich afgewezen en voelt zich slecht. Dat maakt dat het voor de partner die nog wil vechten vaak moeilijk is om het beste beentje voor te zetten en de situatie niet per ongeluk, gedreven door emotie, te verergeren.

In zo’n situatie biedt traditionele relatietherapie niet veel steun. Een relatietherapeut gaat er namelijk vanuit dat beide personen in de relatie bereid zijn om de relatie te redden. De neuzen staan dezelfde kant op. Maar bij deze koppels, de koppels met ‘diverse motieven’, weet één persoon niet zeker of hij de relatie nog wel een kans wil geven. De kans dat relatietherapie hier faalt, is dan ook erg groot. Uit onderzoek blijkt dat in het geval van koppels met ‘diverse motieven’ maar 8% bij elkaar blijft na het volgen van relatietherapie.

In de zoektocht naar een manier om deze stellen te helpen ontstond Onderzoek Counseling. Dit is geen relatietherapie, maar een kort proces met één doel: voldoende vertrouwen krijgen in het te nemen besluit. Dit doe je door inzicht te krijgen in wat er in de relatie gebeurd is en hoe een ieder aan deze situatie heeft bijgedragen.

Metaforisch gezien is relatietherapie het repareren van gebroken glas. Onderzoek Counseling, aan de andere kant, is een proces dat toelaat te onderzoeken waarom en hoe het glas gebroken is. Ook wordt er stilgestaan bij de vraag of de scherven wel te lijmen zijn.

Onderzoek Counseling is niet werken aan het herstel van je relatie, maar het onderzoeken of herstel überhaupt mogelijk zou zijn. Iedere partner neemt na de sessies een eigen besluit, bij elkaar blijven of uit elkaar gaan?

Wat zeggen de statistieken? Van de koppels die gekozen hebben voor Onderzoek Counseling kan het volgende gezegd worden:
– 41% besluit te scheiden
– 12% besluit voorlopig geen verandering in de relatie te brengen. Dus geen therapie, maar ook geen scheiding
– 47% gaat alsnog in relatietherapie.

Eén ding is in ieder geval zeker:

Wanneer mensen voor een keuze gesteld worden waar ze geen invloed op hebben en deze keuze heeft ook nog eens grote invloed op hun leven, dan schieten zij in de rol van weerstand

Een waardig proces en de juiste steun kan leiden tot een gezamenlijk besluit. Scheiden of niet, de hulp en het respect voor elkaar zal alleen maar leiden tot betere resultaten, ook wanneer het tot een scheiding komt. Keuzes zullen namelijk ook makkelijker geaccepteerd worden door de terughoudende partner.

Ik kan geen ander belangrijk besluit bedenken dat echtgenoten maken waar zoveel onzekerheid, onduidelijkheid en angst bij komt kijken als bij een scheiding. De nieuwe benadering – Onderzoek Counseling – brengt daar hopelijk verandering in.
Koppels die op de rand staan uit elkaar te gaan, partners die serieus een scheiding overwegen, relaties waarin een affaire speelt of huwelijken waar de liefde weg is, de tools die aangereikt worden tijdens Onderzoek Counseling zullen helpen om een beter besluit te nemen als het gaat om wel of niet uit elkaar gaan.

 
Relatietherapeut Anna Klijn, Woudrichem N-B

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lees de reacties of plaats die van jou!
Leuk artikel? Honger voor meer? Ontvang gratis updates