7 VRAGEN OM NU AAN JEZELF TE STELLEN

Ben je een scheiding aan het overwegen?

 

Een besluit om te scheiden of niet is een ingrijpend proces dat met veel verwarring en verdriet gepaard gaat. Maar het heeft ook kolossale consequenties. Daarom wil ik je uitnodigen om vaart te minderen…. omdat dit besluit geen haast vereist. 


Is het tijd om in je relatie aan het werk te gaan, of is het tijd om naar de alternatieven zoals een scheiding te kijken?


Velen bevinden zich, wanneer ze serieus een scheiding overwegen, vaak op een metaforische weegschaal. De ene dag weten ze zeker dat ze uit elkaar willen gaan, en de andere dag, wanneer ze hun partner met de kinderen zien spelen, beginnen ze weer te twijfelen of scheiden (toegewijde relatie verbreken) de beste optie is.

Wat in je leven op dit moment ook gaande is, als jij met een ‘scheiding’ in je hoofd rondloopt, moet jij het in de relatie niet makkelijk hebben. Het is zelfs mogelijk dat je geen naasten hebt die jou kunnen steunen of met wie je erover kan praten.

Daarom, de zeven vragen die hieronder geselecteerd zijn, zijn ongecomplexeerd maar toch fundamenteel. Zij zullen bijdragen aan je vermogen om een belangrijke puzzel op te lossen:

Is het tijd om in je relatie aan het werk te gaan, of is het tijd om naar de alternatieven zoals een scheiding te kijken?

 

 

De beste antwoorden komen wanneer we de situatie van een afstand bekijken. Daarom wil ik jou een idee geven om hiermee te experimenteren. Stel je voor dat het nu 20 jaar in de toekomst is, en jouw volwassen kinderen (of iemand die nu een goede vriend is voor jou en je echtgenot(e)) stellen de volgende zeven vragen aan jou. Hoe denk je dat je erop zou reageren?


– Hoeveel heb je nagedacht over je eigen bijdrage aan de problemen in de relatie?

Met andere woorden: we kunnen niet van onszelf scheiden – de helft van de mensen uit je huidige huwelijk zullen in je volgende relatie ook aanwezig zijn.

– Heb je serieuze hulp voor je relatie gezocht voordat je er een einde aan maakte? En heb je samen aan de relatie gewerkt voordat je er een einde aan maakte? 

Zo niet, wat waren je redenen?

– Was er iemand anders in het spel gedurende deze tijd, of iemand over wie je gefantaseerd hebt om een relatie mee te beginnen?

– Wou je echtgenote één laatste keer samen aan de relatie werken?

Indien jij met nee op zijn of haar verzoek hebt gereageerd, wat waren je redenen?

– Stel, er is een ander in het spel geweest. Jij hebt serieuze hulp voor je relatie gezocht, maar het heeft niet geholpen. Heb je dan wel het contact met de ander volledig verbroken voordat je relatiehulp zocht? 

- Stel, er is een ander in het spel geweest. Jij hebt serieuze hulp voor je relatie gezocht, maar het heeft niet geholpen. Hoe lang heb je de hulp geaccepteerd voordat je je relatie beëindigde?

– Spelen je kinderen wellicht een rol, en zo ja welke, in je besluit om uit elkaar te gaan of niet?

Hoeveel zorgen heb jij je gemaakt over de consequenties voor de kinderen? Denk je dat je de impact op de kinderen hebt geminimaliseerd toen je tegen jezelf zei dat ze oké zullen zijn zolang jij oké bent?

 

 

Praktijk voor relatietherapie | Anna Klijn · Woudrichem NB · 06-44494507 [email protected]

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.